C.1.1 MATRICULA

C.1.1.1 Matricula familiar ( 2 persones) ……………………………………………………………….99,00 €

C.1.1.2 Matricula 3er i mes familiars adults ………………………………………………………….0,00 €

C.1.1.3 Matricula 3er i mes familiars infantils ……………………………………………………….0,00 €

C.1.1.4 Matricula jubilat ……………………………………………………………………………………47,00 €

C.1.1.5 Matrícula carnet rosa …………………………………………………………………………….47,00 €

C.1.1.6 Matricula discapacitat ……………………………………………………………………………47,00 €

C.1.1.7 Matricula infantil ……………………………………………………………………………………0,00 €

C.1.1.8 Matricula individual adult ……………………………………………………………………..75,00 €

C.1.1.9 Matricula iLow Cosrt …………………………………………………………………………….47,00 €

.

C.1.2 QUOTES MENSUALS INDIVIDUALS HORARI COMPLET

C.1.2.1 Jubilat …………………………………………………………………………………………………38,60 €

C.1.2.2 Jubilat , carnet rosa ……………………………………………………………………………..27,20 €

C.1.2.3 Discapacitat ……………………………………………………………………………………….35,20 €

C.1.2.4 Infantil(4 a 13 anys) amb 1 activitat ………………………………………………………31,10 €

C.1.2.5 Infantil(4 a 113 anys ) amb 2 dies activitat …………………………………………….48,60 €

C.1.2.6 Individual adult ………………………………………………………………………………….49,30 €

C 1,2,7 -Jove( de 14 a 20 anys) …………………………………………………………………………45,35 €

C.1.2.8 Col·lectius …………………………………………………………………………………………40,25 €

C 1.2.9 Suplement Karate adults …………………………………………………………………….22,00 €

C.1.2.10 Baixa temporal malaltia ………………………………………………………………………7,00 €

C.1.2.11 Quota Manteniment individual …………………………………………………………..15,00 €

C.1.2.12 Quota manteniment carnet rosa …………………………………………………………12,00 €

C.1.2.13 Quota manteniment familiar ……………………………………………………………..22,00 €

C.1.3 QUOTES A L’ABONAMENT FAMILIAR

C.1.3.1 Familiar (2 adults). Infantils 4 a 12 anys gratuïts sense activitat …………….89,50 €

C.1.3.2 Familiar ( adult + 1 infantil  sense activitats)………………………………………. 60,30 €

C.1.3.3 Familiar ( adult + 1 infantil 1 dia de activitat)………………………………………. 79,35 €

C.1.3.4 Familiar ( adult+1 infantil 2 dies activitat ) ………………………………………….89,50 €

C.1.3.5 Familiar ( 2 infantils 1 dia activitat ) …………………………………………………….62,20 €

C.1.3.6 Familiar ( 2 infantils 2 dies activitat) …………………………………………………..89,50 €

C.1.3.7 3er. Beneficiari a l’abonament familiar persona adulta ………………………….39,00 €

C.1.3.8 3er. Beneficiari a l’abonament familiar persona menor (-14) sense act………17,50 €

C.1.3.9 3er. Beneficiari a l’abonament familiar persona menor (-14)amb 1 act……..31,10 €

 

C.1.4 QUOTES MENSUALS PER FRANGES HORÀRIES
LIMITAT L´HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES. CAP DE SETMANA HORARI COMPLET

C.1.4.1 mati ( entrada de 7 a 8 hores ) ……………………………………………………………..36,85 €

C.1.4.2 mig dia ( entrada de 12 a 15,30) …………………………………………………………..37,40 €

C.1.4.3 tarda/nit ( entrada de 15.30 al tancament) ……………………………………………45,35 €

C.1.4.4 cap de setmana ( només divendres, dissabtes i diumenges ) ……………………28,90 €

C.1.4.5 aturat ( franges horaries de 12.00 a 15.30 i de 20.00 a 22,00)…………………37,40 €

C.1.4.7 Club de natació( 3 dies setmana) ………………………………………………………….48,60 €

PREUS CER 2023
C.1.5 ENTRADA DIÀRIA

C.1.5.1 ADULT 1 DIA ……………………………………………………………………………………..9,00 €

C.1.5.2 INF./JUB. 1 DIA …………………………………………………………………………………6,80 €

C.1.5.3 DISCAPACITAT 1 DIA …………………………………………………………………………6,80 €

C.1.5.4 Forfait (entrada amb serveis d’abonament, 10 entrades) ……………………….74,50 €

C.1.5.5-Forfait INF/JU ( 10 ENTRADES )………………………………………………………. 56,50 €

C.1.5.6.-Grups escolars/especials …………………………………………………………………….4,25 €

C.2 ACTIVITATS AQUÀTIQUES O FÍSIQUES
Horari lectiu de 9’00 a 12’00 i de 15’00 a 16’30

C.2.1 Preu per alumne (de 2 a 5 anys) i curs (1 sessió set / aprox. 30 anuals) ……101,20 €

C.2.2 Preu per alumne (de 6 a 14 anys) i curs (1 sessió set / aprox. 30 anuals) ……95,10 €

Horari no lectiu
C.2.3 Preu per alumne (de 2 a 5 anys) i trimestre ……………………………………………57,40 €

C.2.4 Preu per alumne (de 6 a 14 anys) i trimestre …………………………………………..52,25 €

C.3 CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES PER ADULTS > 15 anys (trimestrals/hivern)

C.3.1 Una classe setmanal no abonats …………………………………………………………….57,75 €

C.3.2 Dues classes setmanals no abonats ………………………………………………………111,50 €

C.3.3 Tres classes setmanals no abonats ……………………………………………………….166,00 €

C.4 CURSOS ACTIVITATS AQUÀTIQUES INFANTILS 6 a 14 anys (trimestrals/hivern)

C.4.1 Una classe setmanal, no abonats …………………………………………………………..62,90 €

C.4.2 Dues classes setmanals, no abonats …………………………………………………….112,80 €

C.4.3 Tres classes setmanals, no abonats ………………………………………………………147,95 €

C.5 CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES 2-5 ANYS (trimestrals/hivern)

C.5.1 Una classe setmanal, no abonats …………………………………………………………..74,25 €

C.5.2 Dues classes setmanals no abonats ……………………………………………………..145,75 €

C.6 CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES GENT GRAN >65 ANYS (trim./ hivern)

C.6.1 Una classe setmanal no abonats ……………………………………………………….40,30 €

C.6.2 Dues classes setmanals no abonats ……………………………………………………….70,80 €

C.7 CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES PER NADONS (TRIMESTRAL)

C.7.1 Una classe setmanal, no abonats …………………………………………………………..74,25 €

C.7.2 Dues classes setmanals no abonats 1……………………………………………………142,30 €

C.8 ACTIVITATS RECREATIVES

C.8.1 Activitat de nadal, jornada diaria , no abonats ……………………………………….16,50 €

C.8.2 Sessió única de recreació a la piscina ………………………………………………………5,65 €

C.8.3 Sessió única de recreació activitats físiques …………………………………………….6,80 €

C.8.9 Combinat de recreació multi-activitats ………………………………………………….11,85 €

C.9 CAMPUS MULTI-ESPORTIUS D’ESTIU

C.9.1 Mitja jornada, no abonats, quinze dies (sense menjador) ………………………233,00 €

C.9.2 Mitja jornada, no abonats, deu dies (sense menjador) …………………………..156,00 €

C.9.3 Mitja jornada, no abonats , cinc dies ( sense menjador) ………………………….88,00 €

C.9.4 Servei d’acollida( preu per setmana) ………………………….8,00 €

C.11 CURSOS TRIMESTRALS

C.11.1 No abonats. 1 sessió/setmana. Preu mensual ……………………………………….68,00 €

C.11.2 No abonats. 2 sessió/setmana. Preu mensual ……………………………………….68,00 €

C.11 CURSOS DE SALUT ( trimestrals )

C.11.1 Cursos de natació terapèutica no abonats( 2 sess/set) …………………………..123,75 €

C.11.4 Cursos de natació terapèutica no abonats( 1 sess/set) ……………………………61,85 €

C.12 CURSOS D’ESTIU( QUINZENALS. 3 DIES/SET)

C.12.1 Adults no abonats, 3 classes setmanals …………………………………………………34,10 €

C.12.2 Infants 6-14 anys no abonats, 3 classes setmanals …………………………………38,50 €

C.12.3 Infants 3-5 no abonats, 3 classes setmanals …………………………………………..38,50 €

C.12.4 Gent gran no abonats, 3 classes setmanals …………………………………………….26,95 €

C.12.5 Nadons no abonats, 3 classes setmanals ………………………………………………..38,50 €

C.13 LLOGUER DE GUITXETES

C.13.1 Quota mensual ………………………………………………………………………………………5,50 €

C.14 ENTRENAMENT PERSONAL

C.14.1 Entrenament personal ( preu per hora ) ………………………………………………….35,20 €

C.14.2 Entrenament personal ( preu per mitja horahora )……………………………………19,80 €

C.14.3 Entrenament personal ( abonament 5 sessions d´una hora ) …………………..143,00 €

C.14.4 Entrenament personal ( abonament 5 sessions de mitja hora) ………………….85,50 €

C.14.5 Preparació proves físiques d’oposicions(2 sessions/set)…………………………..159,00 €

C.14.6  Nutricionista……………………………………………………………………………………….27,50 €

 *ENTRADA GRATUÏTA PELS INFANTS DE 0-3 ANYS
** ELS ABONATS TINDRAN UN 10% DESCOMPTE EN LA QUOTA DELS APARTATS C.3 AL C.12
* DURANT ELS MESOS DE JULIOL, AGOST I SETEMBRE ES PODEN REDUIR LES ACTIVITATS OFERTADES EN FUNCIÓ DE LA DEMANDA