C.1.1 MATRICULA
C.1.1.1 Matricula familiar ( 2 persones) ……………………………………………………94,50 €

C.1.1.2 Matricula 3er i mes familiars adults ………………………………………………..0,00 €

C.1.1.3 Matricula 3er i mes familiars infantils ………………………………………………0,00 €

C.1.1.4 Matricula jubilat ………………………………………………………………………45,00 €

C.1.1.5 Matrícula carnet rosa ………………………………………………………………..45,00 €

C.1.1.6 Matricula discapacitat ………………………………………………………………45,00 €

C.1.1.7 Matricula infantil ……………………………………………………………………….0,00 €

C.1.1.8 Matricula individual adult ……………………………………………………………..71,50 €

 

C.1.2 QUOTES MENSUALS INDIVIDUALS HORARI COMPLET

C.1.2.1 Jubilat ……………………………………………………………………………………37,75 €

C.1.2.2 Jubilat , carnet rosa ……………………………………………………………………25,00 €

C.1.2.3 Discapacitat …………………………………………………………………………….32,00 €

C.1.2.4 Infantil(4 a 13 anys) amb 1 activitat ………………………………………………….28,50 €

C.1.2.5 Infantil(4 a 113 anys ) amb 2 dies activitat ………………………………………….43,90 €

C.1.2.6 Individual adult ………………………………………………………………………….44,50 €

C 1,2,7 -Jove( de 14 a 17 anys) ……………………………………………………………….41,00 €

C.1.2.8 Col·lectius ……………………………………………………………………………….40,00 €

C 1.2.9 Suplement Karate adults ……………………………………………………………..20,00 €

C.1.2.10 Baixa temporal malaltia ………………………………………………………………7,00 €

C.1.2.11 Quota Manteniment individual ………………………………………………………15,00 €

C.1.2.12 Quota manteniment carnet rosa ……………………………………………………12,00 €

C.1.2.13 Quota manteniment familiar …………………………………………………………22,00 €

 

C.1.3 QUOTES A L’ABONAMENT FAMILIAR

C.1.3.1 Familiar (2 adults). Infantils 4 a 12 anys gratuïts sense activitat …………….81,00 €

C.1.3.2 Familiar ( adult + 1 infantil 1 dia de activitat)…………………………………… 72,00 €

C.1.3.3 Familiar ( adult+1 infantil 2 dies activitat ) ……………………………………….81,00 €

C.1.3.4 Familiar ( 2 infantils 1 dia activitat ) ………………………………………………59,00 €

C.1.3.5 Familiar ( 2 infantils 2 dies activitat) ………………………………………………81,00 €

C.1.3.6 3er. Beneficiari a l’abonament familiar persona adulta ………………………….35,50 €

C.1.3.7 3er. Beneficiari a l’abonament familiar persona menor (-14)amb 1 act………..28,50 €

 

C.1.4 QUOTES MENSUALS PER FRANGES HORÀRIES
LIMITAT L´HORARI DE DILLUNS A DIVENDRES. CAP DE SETMANA HORARI COMPLET

C.1.4.1 mati ( entrada de 7 a 8 hores ) ……………………………………………………..33,50 €

C.1.4.2 mig dia ( entrada de 12 a 15,30) ……………………………………………………34,00 €

C.1.4.3 tarda/nit ( entrada de 15.30 al tancament) ………………………………………..41,00 €

C.1.4.4 cap de setmana ( només divendres, dissabtes i diumenges ) …………………26,50 €

C.1.4.5 aturat ( franges horaries de 12.00 a 15.30 i de 20.00 a 22,00)………………….34,00 €

C.1.4.6 Club jove de 14 a 25 anys. (entrada de 15,30 al tancament) …………………..35,50 €

C.1.4.7 Club de natació( 3 dies setmana) ………………………………………………….43,90 €

 

PREUS CER 2020
C.1.5 ENTRADA DIÀRIA

C.1.5.1 ADULT 1 DIA ………………………………………………………………………….8,00 €

C.1.5.2 INF./JUB. 1 DIA ………………………………………………………………………6,00 €

C.1.5.3 DISCAPACITAT 1 DIA ………………………………………………………………..6,00 €

C.1.5.4 Forfait (entrada amb serveis d’abonament, 10 entrades) ……………………….66,00 €

C.1.5.5-Forfait INF/JU ( 10 ENTRADES )…………………………………………………. 50,00 €

C.1.5.6.-Grups escolars/especials …………………………………………………………..3,80 €

 

C.2 ACTIVITATS AQUÀTIQUES O FÍSIQUES
Horari lectiu de 9’00 a 12’00 i de 15’00 a 16’30

C.2.1 Preu per alumne (de 2 a 5 anys) i curs (1 sessió set / aprox. 30 anuals) ……100,10 €

C.2.2 Preu per alumne (de 6 a 14 anys) i curs (1 sessió set / aprox. 30 anuals) ……94,10 €

 

Horari no lectiu
C.2.3 Preu per alumne (de 2 a 5 anys) i trimestre ………………………………………..55,70 €

C.2.4 Preu per alumne (de 6 a 14 anys) i trimestre ………………………………………50,70 €

 

C.3 CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES PER ADULTS > 15 anys (trimestrals/hivern)

C.3.1 Una classe setmanal no abonats …………………………………………………………51,00 €

C.3.2 Dues classes setmanals no abonats …………………………………………………….98,50 €

C.3.3 Tres classes setmanals no abonats …………………………………………………….146,50 €

 

C.4 CURSOS ACTIVITATS AQUÀTIQUES INFANTILS 6 a 14 anys (trimestrals/hivern)

C.4.1 Una classe setmanal, no abonats ………………………………………………………..55,50 €

C.4.2 Dues classes setmanals, no abonats ……………………………………………………99,50 €

C.4.3 Tres classes setmanals, no abonats ……………………………………………………130,50 €

 

C.5 CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES 2-5 ANYS (trimestrals/hivern)

C.5.1 Una classe setmanal, no abonats ………………………………………………………….65,50 €

C.5.2 Dues classes setmanals no abonats …………………………………………………….128,50 €

 

C.6 CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES GENT GRAN >65 ANYS (trim./ hivern)

C.6.1 Dues classes setmanals no abonats ………………………………………………………62,50 €

 

C.7 CURSOS D’ACTIVITATS AQUÀTIQUES PER NADONS (TRIMESTRAL)

C.7.1 Una classe setmanal, no abonats …………………………………………………………..65,50 €

C.7.2 Dues classes setmanals no abonats 1……………………………………………………..25,50 €

 

C.8 ACTIVITATS RECREATIVES
C.8.1 Activitat de nadal, jornada diaria , no abonats …………………………………………..14,50 €

C.8.2 Sessió única de recreació a la piscina ……………………………………………………..5,00 €

C.8.3 Sessió única de recreació activitats físiques ……………………………………………….6,00 €

C.8.9 Combinat de recreació multi-activitats …………………………………………………….10,50 €

 

C.9 CAMPUS MULTI-ESPORTIUS D’ESTIU

C.9.1 Mitja jornada, no abonats, quinze dies (sense menjador) ………………………206,00 €

C.9.2 Mitja jornada, no abonats, deu dies (sense menjador) …………………………..138,00 €

C.9.3 Mitja jornada, no abonats , cinc dies ( sense menjador) ………………………….78,00 €

 

C.10 CURSOS TRIMESTRALS

C.10.1 No abonats. 1 sessió/setmana. Preu mensual ……………………………………….63,00 €

 

C.11 CURSOS DE SALUT ( trimestrals )

C.11.1 Cursos de natació terapèutica no abonats( 2 sess/set) …………………………..120,00 €

C.11.4 Cursos de natació terapèutica no abonats( 1 sess/set) ……………………………60,00 €

 

C.12 CURSOS D’ESTIU( QUINZENALS. 3 DIES/SET)

C.12.1 Adults no abonats, 3 classes setmanals …………………………………………………24,50 €

C.12.2 Infants 6-14 anys no abonats, 3 classes setmanals ……………………………………34,00 €

C.12.3 Infants 3-5 no abonats, 3 classes setmanals ……………………………………………34,00 €

C.12.4 Gent gran no abonats, 3 classes setmanals …………………………………………….31,00 €

C.12.5 Nadons no abonats, 3 classes setmanals ………………………………………………..31,00 €

 

C.13 LLOGUER DE GUITXETES

C.13.1 Quota mensual ……………………………………………………………………………………..5,00 €

 

C.14 ENTRENAMENT PERSONAL

C.14.1 Entrenament personal ( preu per hora ) …………………………………………………32,00 €

C.14.2 Entrenament personal ( abonament 5 sessions d´una hora ) ………………………..23,00 €

C.14.3 Entrenament específic ( grup fins a 6 persones, preu hora i persona ) ……………..23,00 €

 

EN FUNCIÓ DE LA DEMANDA *ENTRADA GRATUÏTA PELS INFANTS DE 0-3 ANYS
** ELS ABONATS TINDRAN UN 10% DESCOMPTE EN LA QUOTA DELS APARTATS C.3 AL C.12
* DURANT ELS MESOS DE JULIOL, AGOST I SETEMBRE ES PODEN REDUIR LES ACTIVITATS OFERTADES