• Asesoramiento Nutricional i Dietético

    Asesoramiento Nutricional i Dietético

    El CER t’ofereix el servei d’Assessorament Nutricional i Dietètic. Els bons hàbits alimentaris han d’anar de la mà amb l’esport. Fes salut, fes esport.

    El CER te ofrece el servicio de Asesoramiento Nutricional i Dietético. Los buenos hábitos alimenticios deben ir de la mano con el deporte. Haz salud, haz deporte.

Leave a reply

Cancel reply